25. maj 2020

Efteruddannelse med eller uden løn

Er du overenskomstansat, er du berettiget til at deltage i 3 ugers frihed inden for 12 måneder. Hvis det er statsanerkendte kursusaktiviteter, får du fuld løn under kurset.

Løn
Billede til nyheden Efteruddannelse med eller uden løn
Det er en god idé at aftale præcist, hvordan du skal aflønnes, når du deltager i kurser. Foto: Shutterstock

En mere detaljeret gennemgang af reglerne kan du se i overenskomstens § 28.

Mange deltager også i andre slags kurser/eller reklameaftner, hvor der demonstreres et nyt produkt – som enten er lagt i virksomheden eller hos en privat udbyder. Der gælder ingen regler om løn og arbejdstid, hvis man deltager ”frivilligt”, men vi hører fra mange, at der efter den type kurser ofte er uenighed om eller skuffelse over, hvordan der bliver betalt, eller om der skal betales. Og som oftest er det, fordi der ikke er indgået klare aftaler inden kurset.

Til brug for den type kurser har DFKF derfor lavet en blanket, som du kan bruge inden deltagelse i et kursus, hvis der er tvivl om, hvilke vilkår der gælder, når man er på kursus hos en privat udbyder. Blanketten ligger her.

Vi håber hermed at kunne bidrage til at skabe lidt klarhed. Hvis blanketten bliver udfyldt inden et kursus, vil du vide, hvad der er aftalt.

Arbejdsgiver har ikke pligt til at indgå en aftale på blanketten, men hvis du afvises, kan der være grund til at forholde sig skeptisk i forhold til, hvordan dine vilkår er.

Relaterede nyheder