19. mar. 2020

Hvad gør jeg hvis jeg ikke får min løn?

Det er vigtigt at du holder øje med, om du får din løn til sædvanlig tid, samt om beløbet stemmer.

Løn
Billede til nyheden Hvad gør jeg hvis jeg ikke får min løn?

Når din arbejdsgiver ikke længere kan betale din løn eller sine regninger, kan det ende med en konkurs. Corona-udbruddet har allerede haft store økonomiske konsekvenser for mange, og der er desværre stor risiko for, at flere virksomheder kan ende med at gå konkurs.

Hvis din arbejdsgiver ikke er gået konkurs, men din løn udebliver
Det er vigtigt, at du holder øje med, om du får din løn til sædvanlig tid, samt om beløbet stemmer.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler lønnen som forventet, så skal du i første omgang omgående sende et såkaldt påkrav (en rykker) til din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du sender påkravet, så snart lønnen udebliver, så vi kan få afklaret, hvorfor du ikke har fået din løn.

Du skal blot sende en e-mail eller sms til din arbejdsgiver med følgende tekst:

Kære xx,
Jeg har i dag ikke fået min løn som forventet, og jeg skal derfor bede dig om omgående at indbetale den på min lønkonto. Hvis jeg ikke har modtaget min løn indenfor 3 hverdage, ser jeg mig nødsaget til at inddrage min fagforening i sagen.

Hvis din arbejdsgiver ikke kan betale lønnen, så har Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund mulighed for at videreføre sagen, med henblik på at få virksomheden erklæret konkurs, så dine krav kan anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis din arbejdsgiver er uenig i, at du har krav på lønnen, hjælper vi dig naturligvis også med denne sag, når du er medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Hvis din arbejdsgiver allerede er gået konkurs
Ved en konkurs udpeges der en såkaldt kurator for konkursboet. Det er kurator der bestemmer, om du skal opsiges, eller fortsat være ansat. Hvis du bliver opsagt, så skal det ske efter reglerne i overenskomsten eller din ansættelseskontrakt. Det er også kurator der bestemmer, om du er fritstillet eller skal arbejde i opsigelsesperioden.

Hvis du bliver fritstillet, er det en god idé, at tilmelder dig som ledig på www.jobnet.dk. Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du dog ikke søge om dagpenge fra a-kassen med det samme. Dette skyldes, at du har krav på din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.

Hvis konkursboet ikke kan betale din løn i opsigelsesperioden, så skal dit krav på løn med videre i stedet anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond.

Når du er medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund hjælper vi med alle spørgsmål undervejs i processen, samt med at opgøre og anmelde dit krav for dig.

Hvad skal I bruge fra mig, for at hjælpe mig?
Hvis du har sendt din arbejdsgiver et påkrav, og du ikke modtager din løn indenfor fristen på 3 dage, så skal omgående sende en skriftlig henvendelse til dfkf@forbundet.dk. Husk at anføre det telefonnummer vi kan træffe dig på.

Ved henvendelsen skal du i første omgang sende følgende, således vi kan vurdere sagen, inden vi kontakter dig:

  • Ansættelseskontrakt
  • Påkrav og svar fra arbejdsgiver
  • Eventuel opsigelse og fritstilling
  • Lønsedler for den seneste 6 måneder
  • Eventuelle papirer vedrørende konkurs

*Opdateret den 19. marts 2020 kl. 16.00

Relaterede nyheder