Pensionsordning

Det er i overenskomsterne man finder størrelsen af pensionsbidraget, hvad arbejdsgiveren skal betale og hvad du skal betale.


Den overenskomstbestemte pension bliver administreret af PensionDanmark.

 

Der skal beregnes pension af al ferieberettiget løn. Fra 1. marts 2018 er bidraget 8,15% fra arbejdsgiver og 4% fra dig.


Frisør- og wellnessoverenskomsterne indeholder bestemmelser om pensionsbidrag for medarbejderne (ikke for elever, bortset fra forsikringsordninger).

    Pension - udenfor overenskomst

Be Bortset fra ATP-pension, som er lovbestemt, skal du selv forhandle en aftale om pension hvis din  ansættelse er hos en arbejdsgiver, der ikke følger fagets overenskomst.


Aftaler du en individuel pension, skal du have oprettet en pensionskonto i en bank eller forsikringsselskab.


Det er vigtigt, at du ved alle ansættelser finder ud af om jobbet er dækket af en overenskomst eller ikke.


Bemærk om pension under barselsorlov

Under barselsorlov – de 14 uger med fuld løn – skal der betales et ekstra pensionsbidrag. Arbejdsgiverbidraget er kr. 8,50 pr. time og egetbidraget er kr. 4,25 pr. time. 


Tjek din lønseddel under barselsorloven for at se om der er betalt ekstra til pension.