22. maj 2023
Fra forskning til uddannelse
Forskning viser, at undervisningen i det kemiske arbejdsmiljø har en positiv effekt, men at der fortsat er plads til forbedringer.

Ulrik Ahrensbøll-Friis, kemiker / ph.d.

I 2008 begyndte man en undersøgelse af, om undervisning i det kemiske arbejdsmiljø ville have en positiv effekt i udviklingen af arbejdsbetinget håndeksem hos frisørelever. Alle frisørelever på denne årgang blev undersøgt for hånd- og børneeksem af en hudlæge, før de begyndte deres elevtid.


På den ene halvdel af landets frisørskoler blev eleverne undervist i det kemiske arbejdsmiljø (et særligt tilrettelagt undervisningsprogram), mens den anden halvdel fungerede som kontrolskoler. Allerede dengang viste det sig at have en gavnlig effekt, da færre elever udviklede håndeksem sammenlignet med eleverne fra kontrolskolerne.


Det er på baggrund af disse resultater, at man i 2011 gjorde det obligatorisk for frisørskolerne at undervise i det kemiske arbejdsmiljø og dermed forebygge håndeksem hos frisørelever.


Forskningen viser igen og igen, senest i 2022, at undervisningen i frisørernes kemiske arbejdsmiljø har en positiv effekt. Der er sket næsten en halvering i risikoen for at udvikle arbejdsbetinget håndeksem som frisør, efter undervisningskravet blev indført.


Det er fortsat i elevtiden og i de første år efter endt uddannelse, at frisørerne udvikler deres allergi og eksem. Der er derfor stadig plads til forbedringer i den primære forebyggelse af håndeksem og for at øge fastholdelsen af frisører i faget.