24. oktober 2022
Højere provisionsminimalløn = højere timeløn
En højere provisionsminimalløn betyder, at din timeløn bliver højere. Her kan du læse mere om din løn og se eksempler herpå.

Harun Muharemovic, jurist DFKF

Vi ser desværre mange begå en fejl, når det kommer til lønforhandling – nemlig at takke nej til en højere provisionsminimalløn. Dette skyldes, at mange tror, fradraget i timelønnen stiger i takt med provisionsminimallønnen stiger. Og det passer ikke.

Det overenskomstmæssigt aftalte fradrag i timelønnen udgør provisionsminimalløn x 1,5.

Eller sagt på en anden måde kr. 131,49 kr. x 1,5 = 197,23 kr./timen.

Fradraget på kr. 197,23 i timen, som i beregningen af provision fratrækkes før din provision beregnes, ændrer sig ikke, selvom du aftaler en højere provisionsminimalløn. En individuel aftale om en højere provisionsminimalløn, påvirker udelukkende din lønberegning, hvor den højere sats lægges sammen med den optjente provision, og dermed vil give dig en højere timeløn.

Derfor er den vigtigste pointe for dig og din løn: En højere provisionsminimalløn betyder, at din timeløn bliver højere.

Har du brug for at se det i konkrete tal? Lad os tage to eksempler:

Eksempel 1:
Frisør A arbejder 37 timer om ugen og har en provisionsminimalløn svarende til den, overenskomsten foreskriver på 131,49 kr. i timen. Frisør A har også en provision på 15 % og en omsætning på 25.000 kr. om ugen.


beregning 1


Eksempel 2:
Frisør B arbejder også 37 timer ugentligt, men har forhandlet sig frem til en højere provisionsminimalløn på 145 kroner i timen. Frisør B har ligesom Frisør A en omsætning på 25.000 kroner om ugen og en provision på 15 %:


beregning2


Som du kan se i eksempel 2, så har fradraget (markeret med fed skrift) ikke ændret sig i forhold til eksempel 1, men timelønnen stiger fra 183,08 kr. til 196,50 kr.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash