23. marts 2021
Så kom den dag, vi længe har ventet på.
Den 6. april må salonerne og klinikkerne atter åbne.
Der er dog visse krav, som skal være opfyldt:
  • Anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse.
  • Coronapas, som skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion, eller er testet negativ indenfor 72 timer. Børn under 15 år er undtaget. Fra slutningen af marts vil appen ”MinSundhed” fungere som coronapas. Fra maj forventes en særlig coronapas-app. Der kommer også en ikke-digital løsning. Blandt andet kan man printe testsvar fra sundhed.dk.
Når flere detaljer er på plads, skriver jeg igen.

Du skal måske også testes

Din arbejdsgiver kræver - måske - at du bliver testet for covid-19, og at du fortæller om resultatet, fordi du har kundekontakt.


Hvis din arbejdsgiver beder dig om at blive testet, tæller den tid, du bruger på at blive testet, som arbejdstid.


Udlærte har mulighed for at indgå en FRIVILLIG aftale
Den enkelte ansatte har mulighed for at indgå en særlig aftale om honorering for merarbejde i en tidsbegrænset periode.

Aftalen giver dig mulighed for at fravige overenskomstens regler om tillæg til lønnen for ubekvem arbejdstid, overarbejde og centerbestemmelsen.

Til gengæld skal du have tillæg jf. 8-21- aftalens satser.


Jeg vil understrege, at denne særlige aftale om arbejdstid kun er gældende for perioden 6/4-8/5 og at den er frivillig. Det er helt op til dig, om du vil indgå aftalen.
Vi har udsendt en blanket til brug for indgåelse af en eventuel aftale til vores medlemmer i nyhedsbrevet der blev udsendt den 23. marts 2021.


Elever kan IKKE indgå aftalen.


Med venlig hilsen

Lone N. Frost

Formand, DFKF

6. april åbner salonerne igen! Foto: Shutterstock