18. februar 2021
Se hvor meget din løn stiger 1. marts – både som uddannet og elev
1. marts stiger din løn som aftalt i overenskomsten. Så tjek din lønseddel. Er du førsteårselev skal du have AUB satsen. Få satserne her.

Thomas Knarkkegaard, DFKF

Her er din overenskomstmæssige lønstigning pr. 1. marts 2021.


Søndagsarbejde (§ 5 stk. 3)

Søndagstillægget udgør 112,60 kr. pr. time. For elever under 18 år er tillægget 56,30 kr. pr. time


8.00 – 21.00 aftale (§9 stk. 1)

Tillægget på hverdage mellem 17.30 og 21.00 udgør 28,30 kr. pr. time

Tillægget på lørdage mellem 14.00.og 21.00 udgør 56,04 kr. pr. time


Lønbestemmelser for fuldtidsansatte (§16)

Provisionsminimallønnen udgør 131,49 kr. pr. time

Garantilønnen udgør 142,75 kr. pr. time


Lønbestemmelser fra deltidsansatte (§17)

Provisionsminimallønnen udgør 137,49 kr. pr. time

Garantilønnen udgør 145,75 kr. pr. time


Løn under sygdom (§23 stk. 1)

Der ydes fuld løn under sygdom i de første 4 uger, forstået som et gennemsnit af de seneste

16 ugers kendte/udleverede lønsedler.

For 5. til 12. uge udbetales der fuld løn, dog maximalt 136,00 kr. pr. time.


Særlig opsparing (§21, stk. 7)

Særlig opsparing hæves med 1% - den udgør således 5%. Særlige opsparing beregnes og afregnes sammen med S/H og Feriefridagsopsparingen. Den samlede procenten udgør herefter 12,25%.


Børns hospitalsindlæggelse (§26 stk. 4)

De første 2 dage betales fuld løn. For de sidste 3 dage betales der maximalt 131,24 kr. pr. time


Barsel; Graviditetsorlov (§ 27 stk. 3)

Betalingen udgør i disse 4 uger gennemsnitsløn af de sidste 16 ugers kendte/udleveret lønsedler dog maximalt 138,40 kr. pr. time


Elever (§39 stk. 3)

Fra og med den lønningsuge i hvilken 1. marts 2021 falder, er stiger elevlønningerne 2. til 4. læreår som følger:


Under 18 år

Ugeløn

Timeløn

Overtid pr. time 50 %

2. læreår

kr. 2.868,24

kr. 77,52

kr. 116,27

3. læreår

kr. 3.197,91

kr. 86,43

kr. 129,65

4. læreår

kr. 3.495,02

kr. 94,46

kr. 141,69


Over 18 år

Ugeløn

Timeløn

Overtid pr. time 50 %

2. læreår

kr. 3.281,16

kr. 88,68

kr. 133,02

3. læreår

kr. 3.612,31

kr. 97,63

kr. 146,45

4. læreår

kr. 3.867,61

kr. 104,53

kr. 156,79


5. Læreår (EUX) følger taksterne for 4. læreår.


Lønnen i første læreår.

For alle elever i første læreår gælder, at lønnen svarer til AUB- satsen som reguleres hvert år 1. januar.

Fra 1. januar 2021 er ugelønnen 2.890 kr. Det svarer til en timeløn på 78,11 kr.


Tegning: Sarah Egberth