15. januar 2021
Hvad gør jeg: Min chef vil have, jeg går ned i løn?
DFKF får mange spørgsmål fra medlemmerne i relation til Corona-krisen. Her får du 4 spørgsmål og svar om løn og ferie.

Usikkerheden er i øjeblikket stor, både hos chefen og de ansatte. For hvad må din chef, og hvad har du krav på som ansat under Corona-nedlukningen?


Du har altid mulighed for at kontakte DFKF, hvis du er i tvivl. Her får du svarene på 4 spørgsmål, som mange medlemmer ringer ind om.   


Må min chef sætte mig ned i løn, mens Corona står på?
Arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale en lønnedgang gældende for nedlukningsperioden. Lønnen skal dog minimum udgøre garantilønnen som pt. udgør kr. 140,25 på fuldtid og 143,25 på deltid.


Hvad kan min chef egentlig få af hjælp til at betale min løn?
Arbejdsgiverne får refunderet 90% af din løn. Dette gælder for timelønnede lønmodtagere og elever jf. trepartsaftalen.


Jeg har fået for lidt udbetalt efter julen, hvor vi arbejdede over og arbejdede på søndage.
Du skal gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du mangler løn og tillæg. Arbejdede du den sidste søndag før jul, skal du huske, at du har krav på 100% i tillæg.


Alle andre søndage skal du have et tillæg på kr. 110,31 i timen. Det gælder også elever over 18 år. For elever under 18 år udgør tillægget 55,16 kr. i timen.


Ved almindeligt overarbejde skal du have 50% i tillæg eller 1,5 times afspadsering, pr time du har overarbejdet.

                            

Min chef vil have jeg skal holde ferie i morgen og de næste 2 uger. Kan hun bestemme det?


Din arbejdsgiver kan forlange at du bidrager med én feriedag optjent efter ferieloven eller en afspadseringsdag eller hvis du ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering, afholdes tjenestefri én dag - uden løn pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage).BEMÆRK: Medarbejdere, der har aftalt lønnedgang som konsekvens af covid19, kan ikke fratrækkes feriedage m.v. i den lønkompenserende perioden.


Elever er fritaget for kravet om at afholde ferie m.v.

Lige nu er alt lukket på grund af Corona, og det varer nok lidt, før frisørerne kommer på arbejde igen. Foto: Shutterstock