30. december 2020
Fortsat lukning af saloner, klinikker og spa til og med 17. januar 2021.
Under nedlukningen gælder reglerne i trepartsaftalen. Det er de samme regler som ved lukningen i foråret - dog skal du ikke selv levere fridage denne gang.

Alle saloner, klinikker og spa vil fortsat være lukket til og med 17. januar 2021.

Under nedlukningen gælder reglerne i trepartsaftalen. Det er de samme regler som ved nedlukningen i foråret - dog skal du ikke selv levere fridage denne gang.

Trepartsaftalen er en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det er ikke en særlig aftale, vi har lavet med arbejdsgiverforeningen dofk.

Hvis din arbejdsgiver søger lønkompensation fra trepartsaftalen, kan det ske på følgende 2 måder:

  1. Du får fuld løn (dvs. gennemsnitsløn hvis du er overenskomstdækket).
  2. Det er muligt at aftale en lønnedgang (på overenskomstområdet kan lønnen ikke aftales lavere en gældende garantiløn).
    Aftalen om lønnedgang kan kun gennemføres, hvis der er flertal blandt lønmodtagerne. Uanset om et flertal aftaler en lønnedgang, kan den enkelte medarbejder forsat nægte at gå ned i løn.
    Men så skal opsigelsen ske med det individuelle varsel og den sædvanlige løn. Det kan dog betyde at medarbejderen opsiges.