18. august 2020
Whistleblowerordning – en anonym indberetning
Nu kan man være anonym, hvis man vil indberette, at en virksomhed med urette har fået covid19-støtte.
En indberetning kunne eksempelvis dreje sig om svindel med lønkompensation søgt på vegne af medarbejdere, der enten er sygemeldte eller fyrede. 

Du kan få information om whistleblowerordningen på Virksomhedsguiden

Hvordan forbliver man anonym?

Det kræver, at man bruger sit NemID for at indberette til Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen kender identiteten på den, der indberetter, men det er for, at styrelsen kan søge flere oplysninger. 

Men du forbliver anonym, så virksomheden får ikke oplysninger om, hvem der har indberettet. 

Man kan indberette via whistleblowerordningen.

Nu kan man indberette eventuel svindel med kompensationsordningerne. Foto: Shutterstock

Nu kan man indberette eventuel svindel med kompensationsordningerne.