21. juli 2020
Elev: Du behøver ikke at arbejde under skoleophold
Det er helt frivilligt for dig som elev, om du vil arbejde under skoleophold.

Elever må ikke arbejde under skoleophold. Det er en regel, der gælder for frisør- og kosmetikerelever.  Så er du elev behøver du ikke at arbejde om lørdagen i en uge, hvor du går i skole – eller til hverdag efter skoletid. Hvis din arbejdsgiver mener, at du skal arbejde under dit skoleophold, kan du derfor sige nej.


Søg dispensation
Hvis du derimod meget gerne vil arbejde under skoleophold, fordi du gerne vil tjene lidt ekstra penge, og fordi din arbejdsgiver også ønsker det, så kan du søge om tilladelse i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund på denne blanket


Ansøgninger om dispensation vil kun blive behandlet, hvis det er blanketten i linket, der er anvendt.


Husk tillægget
Og hvis du vil arbejde under skoleophold, skal arbejdstiden udgøre mindst 4 timer og højst 10 timer pr. uge.


Betaling for arbejde under skoleophold udgør timelønnen med et tillæg af 50%. Det sidste læreår yderligere med tillæg af sh-bidrag, feriefridagsbetaling, og pension.


Du kan altid komme ud af aftalen igen ved at opsige den med ugers varsel til en lønperiodes afslutning.


Husk at søge dispensation, hvis du gerne vil arbejde under skoleophold.
Foto: Shutterstock
Husk at søge dispensation, hvis du gerne vil arbejde under skoleophold.