24. marts 2020
Er elever omfattet af trepartsaftalen?
Hvad betyder trepartsaftalen om lønkompensation for elever:

Hvis din arbejdsgiver bruger muligheden for at få lønkompensation, skal du have din sædvanlige løn, men du skal afvikle 5 fridage i lønkompensationsperioden.


Din arbejdsgiver kan få en lønkompensation fra Staten på 90 % af din elevløn. Under skoleophold udbetales refusionen til arbejdsgiveren som sædvanligt af AUB.


Vi ved endnu ikke, om din hjemsendelse bagefter vil  føre til en forlængelse af din samlede uddannelsestid. Det skal det Faglige Udvalg efterfølgende tage stilling til. Hvis du er i prøvetid, så suspenderes din prøvetid i perioden, hvor du er omfattet af lønkompensationsordningen.


Den 24. marts 2020 kl. 14.45

frisnotjpg