24. marts 2020
Hvad indebærer trepartsaftalen (lønkompensationen) for dig?
Hvis din arbejdsgiver søger lønkompensation fra trepartsaftalen kan det ske på følgende 2 måder:

  1. Du får fuld løn (dvs. gennemsnitsløn hvis du er overenskomstdækket) til gengæld skal din arbejdsgiver trække op til 5 dage som du skal betale. Hvis du har ferie eller feriefridage, kan du anvende dem.

  1. Det er muligt at aftale en lønnedgang (på overenskomstområdet kan lønnen ikke aftales lavere en gældende garantiløn). Til gengæld skal der ikke afvikles op til 5 dage, som lønmodtageren betaler. Aftalen om lønnedgang kan kun gennemføres, hvis der er flertal blandt lønmodtagerne. Uanset om et flertal aftaler en lønnedgang, kan den enkelte medarbejder forsat nægte at gå ned i løn. Det kan dog betyde at medarbejderen opsiges. Men så skal opsigelsen ske med det individuelle varsel og den sædvanlige løn.


Den 24 marts 2020 kl. 12.30

frisnotjpg