20. marts 2020
DFKF svarer på dofks kritik
DFKF har været meget velvilligt indstillet overfor ordninger der skulle hjælpe virksomhederne og derigennem lønmodtagerne.

I Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er vi tilfredse med, at det har været muligt for arbejdsmarkedets parter (DA og FH), regering og folketing at indgå trepartsaftalen om lønkompensation, samtidig med at etablere ordninger der gør det muligt at få dækning for udgifter og omsætningstab.


DFKF har fra begyndelsen været meget velvilligt indstillet overfor at indgå ordninger med dofk som skulle hjælpe virksomhederne og dermed også alle lønmodtagerne. Inden  branchen blev lukket, indgik vi derfor også en aftale med (dofk) , så det var muligt lokalt på virksomhederne at etablere arbejdsfordeling, hvilket flere benyttede sig af.


Når dofk nu, på deres hjemmeside, retter kritik af vores manglende samarbejdsvilje, så er vi simpelthen helt uforstående overfor, hvad de hentyder til. Vi har ikke modtaget henvendelser fra dofk, med forslag til noget som helst i anledning af, at branchen blev lukket ned. Der er faktisk ikke kommet så meget som én henvendelse fra deres side.

Vi antager, at det kan handle om, at dofk gerne så, at vores medlemmer kunne hjemsendes helt uden løn, for i stedet at modtage dagpenge. Dette er bare ikke en mulighed, der findes i parternes fælles overenskomst.

Havde vi opfordret vores medlemmer til at gå hjem uden løn, ville de nu have stået uden forsørgelsesgrundlag, da de så ikke ville kunne få dagpenge. Det ville nemlig kræve en særlig bestemmelse i overenskomsten.

Men som sagt kan vi kun gisne om, hvad de hentyder til.  


Herudover har vi som bekendt lige haft overenskomstforhandlinger, og dofk fremsatte ikke i den anledning krav om en hjemsendelsesbestemmelse. Det kan jo undre, fordi Danmark allerede var ramt af Coronavirus på dette tidspunkt.  


Afslutningsvist skal vi blot understrege, at DFKF har de største forhåbninger om, at branchen klarer sig igennem den krise den lige nu befinder sig i. Vi vil også forsikre om, at vi naturligvis medvirker til at finde gode løsninger for at holde hånden under såvel virksomheder, som medarbejdere, så længe det ikke betyder, at forsørgelsesgrundlaget bliver revet væk under vores medlemmer.


Den 20. marts 2020 kl. 13.15

frisnotjpg