07. januar 2020
1. års elevlønnen stiger 1. januar

Elever, der er i deres 1. læreår fra 1. januar til 31. december 2020, skal pr. 1. januar have løn svarende til kr. 2.800,- om ugen. Det svarer til en timeløn på 75,68 kr. i timen.


For elever i deres 2., 3. og 4. læreår, reguleres lønnen hvert år 1. marts ifølge overenskomsterne, næste gang pr. 1. marts 2020. 


Endelig reguleres lønnen når eleverne skifter læreår.

Din provisionsløn stiger ikke automatisk i år