26. november 2019
Udbetaling af SH penge den 29. november
Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling udbetales den 29. november

Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning udbetaler feriefridags- og SH betaling, 2. rate 2019 den 29. november.  


Pengene udbetales til din Nem Konto med teksten FKF - SH - udbetaling.  


Udbetalingen sker på baggrund af overenskomstens regler om optjening og udbetaling af feriefridags- og søgnehelligdagsbetaling. 


Ferieordningen har i februar 2019 udsendt et brev hvor det fremgår hvor mange penge der er indbetalt i optjeningsåret 1/1-31/12 2018. 

Første rate 2019, blev udbetalt den 26. februar 2019.