19. november 2019
Har du styr på din løn og dine pligter, når du skal på barsel?
Hvad du får udbetalt, når du er på barsel, varierer i forhold til, hvor langt du er i din barselsorlov. Og reglerne er ikke helt lige til.

Hvis du er omfattet af Frisør- eller Wellnessoverenskomsterne, kan du have ret til at få løn i nogle perioder af din orlov.


Betingelser for løn
Der er nogle betingelser, som du skal opfylde for at have ret til løn under din orlov. Du skal blandt andet have arbejdet mindst 9 måneder indenfor de sidste 18 måneder, og så skal din arbejdsgiver søge og få refusion fra Udbetaling Danmark for barselsdagpengene.


Hvis du opfylder betingelserne, får du løn under en stor del af din orlov. Du kan læse mere om din løn her


I de perioder i orloven, hvor du ikke kan få løn, vil du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Igen forudsat at du opfylder betingelserne.


Hvis du ikke er dækket af Frisør- eller Wellnessoverenskomsten
Hvis du ikke er omfattet af nogen overenskomst, eller er ansat som elev, har du kun ret til løn under orloven, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller i virksomhedens personalepolitik.


Hvis du er omfattet af en anden overenskomst end frisør- eller wellnessoverenskomsten, kan retten til løn under orlov være aftalt deri. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.


Hvad skal du også huske i forbindelse med din orlov?
Når du er blevet gravid og skal på orlov, er der nogle tidsfrister, som skal overholdes. Det samme gælder, når du er på orlov.


Vi har lavet en huskeliste, så du ikke glemmer tidsfristerne. Du kan finde listen her


Hvis du forlænger orloven
Barselsloven giver dig mulighed for at forlænge din forældreorlov fra 32 uger til 40/46 uger. Der gælder særlige regler for løn og barselsdagpenge, hvis du forlænger din orlov, og vi anbefaler derfor, at du kontakter os på dfkf@forbundet.dk eller 3583 1880, inden du forlænger orloven.  


Husk at du skal give din arbejdsgiver besked om barsel
Foto: Sarah Egbert

Barsel