20. august 2019
Nu udvides dækningen på Dansk Frisør- & Kosmetiker Forbunds heltidsulykkesforsikring i Alka
Fra den 1. oktober 2019 udvides dækningen på forbundets heltidsulykkesforsikring. Med udvidelsen sikrer vi, at din ulykkesforsikring fortsat har den bedst mulige dækning til den skarpest mulige pris.

Din ulykkesforsikring udvides med følgende dækninger:

  • Tyggeskadedækning – en ny dækning, hvor skader på dine tænder, der opstår i forbindelse med spisning/tygning, omfattes af forsikringen.
  • Farlig sport – sportsgrene, der i dag er defineret i forsikringsbetingelserne som farlig sport, vil fremover være omfattet af dækningen.
  • Psykologhjælp – ved alvorlige ulykkestilfælde dækkes op til 10 behandlinger hos psykolog.
  • Behandlingsudgifter efter et ulykkestilfælde
    • Maks. grænsen på 2 % af invaliditetssummen til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor fjernes. Der er fremover ikke et beløbsmæssigt loft over dækningen. Behandlingerne fastsættes individuelt.
    • Der er ikke længere krav om, at behandlingen skal foretages hos en behandler, der har aftale med den Offentlige Sygesikring.
    • Ny dækning, der omfatter behandlingsudgifter til akupunktur, zoneterapi og osteopati.

Dansk Frisør- & Kosmetiker Forbunds heltidsulykkesforsikring er en del af forbundets Personsikring, der også omfatter en gruppelivsforsikring. Personsikringen er obligatorisk. Det betyder, at du er omfattet af forsikringen gennem dit medlemskab af Dansk Frisør- & Kosmetiker forbund.

I 2019 koster Personsikringen 64,00 kr. pr. måned.

Dækningen udgør 700.000 kr. ved 100 % varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Hvis du pådrager dig et varigt mén på 30 % eller mere, og du på skadestidspunktet er under 65 år, udbetales dobbelt invaliditetserstatning.

For efterlønsmodtagere udgør forsikringssummen 350.000 kr. ved 100% varigt mén.

Ved dødsfald udbetales 175.000 kr. fra gruppelivsforsikringen uanset årsagen til dødsfaldet.

 Fra den 1. oktober 2019 kan du finde de nye forsikringsbetingelser her